ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดสูงและโรงเรียนบ้านตาเรือง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 9 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดสูง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 22 คน และโรงเรียนบ้านตาเรือง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฯลฯ  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย และส่งเสริมกระบวนการเรียรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว