ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ศว.สระแก้ว รับสมัครงานด่วน

ศว.สระแก้วต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1.วิทยากรนำชมนิทรรศการ  3 ตำแหน่ง เงินเดือน 9,140 บาท
    คุณสมบัติ
         อายุ 22 - 30 ปี
         การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
         (ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ก็ได้)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 9,140 บาท
     คุณสมบัติ
          อายุไม่เกิน  22 - 30  ปี
         การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
         (ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ก็ได้)
3. พนักงานขับรถนิทรรศการเคลื่อนที่ดาราศาสตร์และอวกาศ
         1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,500  บาท
         ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2

เปิดรับสมัคร 9 - 22 ตุลาคม 2555   สมัครด้วยตัวเอง    
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร โทร 0-3742-5427
ดาวน์โหลด ประกาศ คลิกอ่านเพิ่มเติม