ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว

วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  ร่วมกับ กศน.เมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว ให้กับนักศึกษา จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการยกระดับความรู้พื้นฐาน และเป็นการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาทหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว