ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556  ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปราบ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จำนวน 185 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ในกิจกรรมค่ายจัดการเรียนรู้ตามฐาน เช่น ฐานโลกใต้เลนส์ ฐานนักสืบสายน้ำ ฐานแรงและการเคลื่อนที่ ฯลฯ และกิจกรรมชมเดือนส่องดาว ประดิษฐ์แผนที่ดาว  พร้อมชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)