ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการนักสืบสายน้ำ กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว

วันที่ 9 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  ร่วมกับ กศน.เมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการนักสืบสายน้ำ “คลองพระสะทึง ต.ศาลาลำดวน และคลองหนองขี้เห็น ต.โคกปี่ฆ้อง เพื่อสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การสำรวจ การเขียนรายงานการสำรวจ/ศึกษา ณ ศาลาลำดวนและโคกปี่ฆ้อง