ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา