ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 16 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โคกสูงจ.สระแก้ว จำนวน 28 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฯลฯเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว