ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา เมื่อวันที่   5-6 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา อ.เมือง จ.ชลบุรี ภายในกิจกรรมมีการประดิษฐ์ของเล่นและทดลองเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์  และชมการแสดง Science show