ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง

วันที่ 5 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง  ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว